Deze Proclaimer geldt voor iedereen die de website www.modeco-art.nl bezoekt.

Proclaimer

Modeco Art Fotografie is verantwoordelijk voor alle foto’s en informatie op deze website. We besteden de grootste zorg om alle foto’s en informatie juiste en volledig weer te geven. Mocht er iets niet kloppen op onze website. laat het ons weten via: info@modeco-art.nl. Dat stellen we zeer op prijs en dan corrigeren we het indien nodig.

Onze foto’s

Alle foto’s op deze website zijn door ons gemaakt en zijn eigendom van Modeco Art Fotografie. Je mag onze foto’s gebruiken voor andere doeleinden o.a. publicatie, sociale media e.d., alleen wanneer je ons vooraf schriftelijk toestemming hebt gevraagd en door ons is verleend.

Voor toestemming voor gebruik van onze foto's kun je contact op te nemen met Modeco Art Fotografie: info@modeco-art.nl.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom (foto’s en teksten) zijn voorbehouden aan Modeco Art Fotografie. Van deze website mag niets worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen en/of verzonden in enige vorm of op enige wijze, door fotokopieën, opnames, of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modeco Art Fotografie.

Portretrecht

Wanneer een persoon herkenbaar is afgebeeld op onze foto’s hebben we altijd vooraf schriftelijk toestemming gevraagd de foto(’s) te mogen publiceren op onze website. Voor de door ons niet in opdracht gemaakte foto’s is geen toestemming van de geportretteerde persoon nodig. Tenzij de persoon hiertegen -wegens een redelijk belang- bezwaar heeft. Je kunt ons hierover mailen via: info@modeco-art.nl.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kun je geen rechten aan ontleden. Modeco Art Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of tekortkomingen in de informatie en/of uitingen op haar website.

Modeco Art Fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van gebruik van gegevens, adviezen, en/of ideeën verstrekt door Modeco Art Fotografie via haar website.

Door het gebruik van deze website gaat je akkoord met deze voorwaarden.

Wijzigingen

We houden ons het recht voor de inhoud van deze Proclaimer te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging(en) op de website is daarvoor afdoende.

Vragen

Voor vragen over deze Proclaimer en overige vragen en opmerkingen, kun je altijd stellen via: info@modeco-art.nl.